หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::vichakarn58

ผลการแข่งขัน
งานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนแวงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนแวงพิทยาคม
วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

 

001 กิจกรรมการแข่งขัน 2558

1. 001 การประกวดส้มตำลีลา ประเภทประชาชนทั่วไป 2.  002 การแข่งขัน Crossword ระดับประถม
3.  003 การแข่งขัน Crossword ระดับมัธยมต้น 4.  004 Spelling Bee ระดับประถม
5.  005 Spelling Bee ระดับมัธยมต้น 6. 027 Storytelling ระดับประถม
7.  028 Storytelling ระดับมัธยมต้น 8.  029 English Quiz ระดับประถม ป.1-ป.6
9.  006 ประกวดเล่านิทานคุณธรรมประกอบท่าทาง ระดับมัธยมต้น 10.  007 เขียนสะกดคำ ระดับมัธยมต้น
11.  008 ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมต้น 12.  009 แข่งขันเกมคำคม ระดับมัธยมต้น
13. 010 ประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมต้น 14. 011 ประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมปลาย
15. 012 ประกวดอาหารไทย 4 ภาค ระดับมัธยมต้น 16. 013 การแข่งขัน A-Math ประเภททั่วไป
17. 014 การแข่งขันหมากฮอส ประเภททั่วไป 18. 015 การแข่งขัน Sudoku ประเภททั่วไป
19. 016 การประกวดดนตรีโฟล์คซอง ระดับประถม 20. 017 การประกวดดนตรีโฟล์คซอง ระดับมัธยมต้น
21. 018 การประกวดดนตรีโฟล์คซอง ระดับมัธยมปลาย 22. 019 ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับประถม
23. 020 ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมต้น 24.  021 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถม
25.  022 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมต้น 26.  023 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถม
27.  024 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น 28. 025 ตอบปัญหาอาเซียน ระดับประถม
29. 026 ตอบปัญหาอาเซียน ระดับมัธยมต้น

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]