หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนแวงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนแวงพิทยาคม
วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมการแข่งขัน 2558

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การประกวดส้มตำลีลา ประเภทประชาชนทั่วไป โรงเรียนแวงพิทยาคม บริเวณศาลาสนามเปตอง 4 ก.ย. 2558
-
2 002 การแข่งขัน Crossword ระดับประถม โรงเรียนแวงพิทยาคม ห้องภาษาจีน (312) 4 ก.ย. 2558
-
3 003 การแข่งขัน Crossword ระดับมัธยมต้น โรงเรียนแวงพิทยาคม ห้องภาษาจีน (311) 4 ก.ย. 2558
-
4 004 Spelling Bee ระดับประถม โรงเรียนแวงพิทยาคม ห้อง 4/1 (อ.กลาง ชั้น 3) 4 ก.ย. 2558
-
5 005 Spelling Bee ระดับมัธยมต้น โรงเรียนแวงพิทยาคม ห้อง 4/2 (อ.กลาง ชั้น 3) 4 ก.ย. 2558
-
6 027 Storytelling ระดับประถม โรงเรียนแวงพิทยาคม เวทีหอประชุม 4 ก.ย. 2558
-
7 028 Storytelling ระดับมัธยมต้น โรงเรียนแวงพิทยาคม เวทีหอประชุม 4 ก.ย. 2558
-
8 029 English Quiz ระดับประถม ป.1-ป.6 โรงเรียนแวงพิทยาคม 4 ก.ย. 2558
-
9 006 ประกวดเล่านิทานคุณธรรมประกอบท่าทาง ระดับมัธยมต้น โรงเรียนแวงพิทยาคม เรือนรับเยี่ยม (หน้า อ.1) 4 ก.ย. 2558
-
10 007 เขียนสะกดคำ ระดับมัธยมต้น โรงเรียนแวงพิทยาคม ห้อง ม.1/4 (อ.1 ชั้น 2) 4 ก.ย. 2558
-
11 008 ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมต้น โรงเรียนแวงพิทยาคม ห้องสมุด 4 ก.ย. 2558
-
12 009 แข่งขันเกมคำคม ระดับมัธยมต้น โรงเรียนแวงพิทยาคม ห้อง 211 อาคารวิทย์ 4 ก.ย. 2558
-
13 010 ประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมต้น โรงเรียนแวงพิทยาคม บริเวณบูธกลุ่ม/ต้นตะคร้อ 4 ก.ย. 2558
-
14 011 ประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนแวงพิทยาคม บริเวณบูธกลุ่ม/ต้นตะคร้อ 4 ก.ย. 2558
-
15 012 ประกวดอาหารไทย 4 ภาค ระดับมัธยมต้น โรงเรียนแวงพิทยาคม บริเวณบูธกลุ่ม/ต้นตะคร้อ 4 ก.ย. 2558
-
16 013 การแข่งขัน A-Math ประเภททั่วไป โรงเรียนแวงพิทยาคม บริเวณบูธกลุ่มคณิต 4 ก.ย. 2558
-
17 014 การแข่งขันหมากฮอส ประเภททั่วไป โรงเรียนแวงพิทยาคม บริเวณบูธกลุ่มคณิต 4 ก.ย. 2558
-
18 015 การแข่งขัน Sudoku ประเภททั่วไป โรงเรียนแวงพิทยาคม บริเวณบูธกลุ่มคณิต 4 ก.ย. 2558
-
19 016 การประกวดดนตรีโฟล์คซอง ระดับประถม โรงเรียนแวงพิทยาคม เวทีหอประชุม 4 ก.ย. 2558
-
20 017 การประกวดดนตรีโฟล์คซอง ระดับมัธยมต้น โรงเรียนแวงพิทยาคม เวทีหอประชุม 4 ก.ย. 2558
-
21 018 การประกวดดนตรีโฟล์คซอง ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนแวงพิทยาคม เวทีหอประชุม 4 ก.ย. 2558
-
22 019 ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับประถม โรงเรียนแวงพิทยาคม ห้อง 311 4 ก.ย. 2558
-
23 020 ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมต้น โรงเรียนแวงพิทยาคม ห้อง 312 4 ก.ย. 2558
-
24 021 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถม โรงเรียนแวงพิทยาคม ห้อง 212 4 ก.ย. 2558
-
25 022 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมต้น โรงเรียนแวงพิทยาคม ห้อง 215 4 ก.ย. 2558
-
26 023 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถม โรงเรียนแวงพิทยาคม ห้อง 322 4 ก.ย. 2558
-
27 024 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น โรงเรียนแวงพิทยาคม ห้อง 323 4 ก.ย. 2558
-
28 025 ตอบปัญหาอาเซียน ระดับประถม โรงเรียนแวงพิทยาคม ห้อง 127 4 ก.ย. 2558
-
29 026 ตอบปัญหาอาเซียน ระดับมัธยมต้น โรงเรียนแวงพิทยาคม ห้อง 128 4 ก.ย. 2558
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]