หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::vichakarn58

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กิจกรรมการแข่งขัน 2558

การประกวดส้มตำลีลา ประเภทประชาชนทั่วไป
การแข่งขัน Crossword ระดับประถม
การแข่งขัน Crossword ระดับมัธยมต้น
Spelling Bee ระดับประถม
Spelling Bee ระดับมัธยมต้น
Storytelling ระดับประถม
Storytelling ระดับมัธยมต้น
English Quiz ระดับประถม ป.1-ป.6
ประกวดเล่านิทานคุณธรรมประกอบท่าทาง ระดับมัธยมต้น
เขียนสะกดคำ ระดับมัธยมต้น
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมต้น
แข่งขันเกมคำคม ระดับมัธยมต้น
ประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมต้น
ประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมปลาย
ประกวดอาหารไทย 4 ภาค ระดับมัธยมต้น
การแข่งขัน A-Math ประเภททั่วไป
การแข่งขันหมากฮอส ประเภททั่วไป
การแข่งขัน Sudoku ประเภททั่วไป
การประกวดดนตรีโฟล์คซอง ระดับประถม
การประกวดดนตรีโฟล์คซอง ระดับมัธยมต้น
การประกวดดนตรีโฟล์คซอง ระดับมัธยมปลาย
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับประถม
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมต้น
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถม
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมต้น
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถม
ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น
ตอบปัญหาอาเซียน ระดับประถม
ตอบปัญหาอาเซียน ระดับมัธยมต้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]