หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด กิจกรรมการแข่งขัน 2558

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนแวงพิทยาคม 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
2 โรงเรียนแวงพิทยาคม 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
3 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
4 โรงเรียนแวงพิทยาคม 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
5 โรงเรียนแวงพิทยาคม 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
6 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
7 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
8 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 7 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
9 โรงเรียนบ้านตาลโกน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
11 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
12 โรงเรียนบ้านแวง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
13 โรงเรียนแวงพิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนแวงพิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
15 โรงเรียนชุมชนสร้างดู่ดอนเขือง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
16 โรงเรียนแวงพิทยาคม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
17 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
18 โรงเรียนแวงพิทยาคม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
19 โรงเรียนแวงพิทยาคม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
20 โรงเรียนแวงพิทยาคม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
21 โรงเรียนแวงพิทยาคม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
22 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
23 โรงเรียนแวงพิทยาคม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]