หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 040 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 3 4 3
2 041 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 3 4 3
3 042 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 2 1
4 025 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 4 8 4
5 031 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 4 8 4
6 002 โรงเรียนชุมชนสร้างดู่ดอนเขือง 2 4 1
7 044 โรงเรียนบ้านตาลโกน 2 2 1
8 003 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 7 10 6
9 029 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 2 4 2
10 030 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1 2 1
11 014 โรงเรียนบ้านแวง 3 6 1
12 028 โรงเรียนแวงพิทยาคม 4 7 4
13 027 โรงเรียนแวงพิทยาคม 5 9 5
14 024 โรงเรียนแวงพิทยาคม 8 14 7
15 026 โรงเรียนแวงพิทยาคม 5 8 4
16 032 โรงเรียนแวงพิทยาคม 2 3 2
17 033 โรงเรียนแวงพิทยาคม 1 2 1
18 034 โรงเรียนแวงพิทยาคม 1 2 1
19 035 โรงเรียนแวงพิทยาคม 1 2 1
20 036 โรงเรียนแวงพิทยาคม 1 2 1
21 037 โรงเรียนแวงพิทยาคม 1 2 1
22 038 โรงเรียนแวงพิทยาคม 1 2 1
23 039 โรงเรียนแวงพิทยาคม 1 2 1
รวม 63 109 56
165

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]