หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนแวงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนแวงพิทยาคม
วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม ประธานกรรมการอำนวยการ
2 นายผดุงชัย แสนอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม รองประธานกรรมการอำนวยการ
3 นายตี๋ แซ่ตั้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสุทธิรักษ์ ยุตรินทร์ ร.ก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายชูศักดิ์ เพ็ญศิริ ร.ก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสุทธิเดช ดวงจันทร์ ร.ก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]