สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แวงพิทยาคม 6 1 1 0 8
2 แวงพิทยาคม 4 0 0 1 4
3 การกุศลวัดบูรพา 3 1 0 0 4
4 แวงพิทยาคม 3 0 0 1 3
5 แวงพิทยาคม 2 0 1 2 3
6 การกุศลวัดบูรพา 2 0 0 1 2
7 บ้านสร้างแป้น 2 0 0 0 2
8 บ้านสร้างแป้น 1 2 1 1 4
9 บ้านตาลโกน 1 0 0 0 1
10 การกุศลวัดบูรพา 0 2 1 1 3
11 การกุศลวัดบูรพา 0 2 0 1 2
12 บ้านแวง 0 1 2 0 3
13 แวงพิทยาคม 0 1 0 0 1
14 แวงพิทยาคม 0 1 0 0 1
15 ชุมชนสร้างดู่ดอนเขือง 0 0 1 1 1
16 แวงพิทยาคม 0 0 1 1 1
17 บ้านสร้างแป้น 0 0 1 0 1
18 แวงพิทยาคม 0 0 1 0 1
19 แวงพิทยาคม 0 0 1 0 1
20 แวงพิทยาคม 0 0 1 0 1
21 แวงพิทยาคม 0 0 1 0 1
22 การกุศลวัดบูรพา 0 0 0 1 0
23 แวงพิทยาคม 0 0 0 1 0
รวม 24 11 13 12 60